آهنگ سینا سیکاس به نام خسته نمیشی

  ۱۳۹۷/۰۸/۱۰

  30Kas/Loop

  آهنگ جدید سیکاس به نام لوپ"…
  ۱۳۹۷/۰۱/۰۶

  30Kas/Sarab (Ft Noora)

  موزیک سراب از سیکاس"…
  ۱۳۹۶/۱۰/۲۹

  30Kas/Mokhtalef

  آهنگ جدید سیکاس به نام مختلف"…
  ۱۳۹۶/۰۶/۰۳

  30Kas/Olgooye Bad

  آهنگ الگوی بد از سینا سیکاس"…
  ۱۳۹۶/۰۳/۰۹

  Littles/BeeRapt (Ft Sina 30kas)

  آهنگ سینا سیکاس و گروه Littles به نام بی رپط"…
  ۱۳۹۵/۰۸/۱۰

  30Kas/Khaste Nemishi

  آهنگ سینا سیکاس به نام خسته نمیشی"…
  ۱۳۹۵/۰۷/۰۸

  Akor/Kare Mae (Ft 30Kas & Samiya)

  آهنگ سینا سیکاس، محمد اکور و سامیا به نام کار ما"…

  پیشنهادها

  بستن