آهنگ جدید افراسیاب به نام هدشات

دانلود آهنگ جدید افراسیاب به نام هدشات

  ۱۳۹۹/۰۷/۱۵

  Afrasiab/Hanooz Bidaram

  آهنگ افراسیاب به نام هنوز بیدارم"…
  ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

  Afrasiab/Headshot

  آهنگ جدید افراسیاب به نام هدشات"…
  ۱۳۹۹/۰۳/۲۲

  Afrasiab/Ghorresh

  آهنگ جدید افراسیاب به نام غرّش"…
  ۱۳۹۸/۰۶/۱۳

  Afrasiab/Taslim

  آهنگ جدید افراسياب به نام تسلیم"…
  ۱۳۹۷/۱۱/۱۳

  AFRASiAB/Batlagh

  آهنگ جدید افراسياب به نام باتلاق"…
  ۱۳۹۶/۰۶/۳۰

  Afrasiab/Noghte (Ft Arman)

  آهنگ جدید افراسیاب به نام نقطه"…

  پیشنهادها

  بستن