آلبوم نقاب ها از علی شمسی

آلبوم اینسترومنتال جدید از علی شمسی به نام نقاب ها

  ۱۳۹۸/۰۸/۱۸

  Ali Shamsi/The Masks (Instrumental Album)

  آلبوم نقاب ها از علی شمسی"…
  ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

  Ali Shamsi/Eleven years (Album)

  آلبوم علی شمسی به نام یازده سال"…

  پیشنهادها

  بستن