آهنگ جدید اشکآن و نیموش به نام کلیشه

  ۱۳۹۶/۰۲/۰۱

  Ashk_Un/Dariche (Album)

  آلبوم جدید اشکآن به نام دریچه"…
  ۱۳۹۶/۰۱/۳۰

  Ashk_Un/Dariche (Album Demo)

  ترک لیست و دموی مجموعه دریچه از اشکآن"…
  ۱۳۹۶/۰۱/۰۳

  Ashk_Un/Koole Poshti (Ft Nimosh)

  آهنگ اشکآن و نیموش به نام کوله پشتی"…
  ۱۳۹۵/۱۲/۲۴

  Ashk_Un/Sar3Da

  آهنگ جدید اشکآن به نام سرصدا"…
  ۱۳۹۵/۱۰/۱۳

  Ashk_Un/Stereotype (Ft Nimosh & Kxng Crooked & Slash & Majazi)

  آهنگ جدید اشکآن و نیموش به نام کلیشه"…
  ۱۳۹۵/۰۹/۱۸

  Mafakher Crew/Struggle (Ft Nimosh & Ashk_Un)

  آهنگ نیموش , اشک آن و مفاخر به نام مبارزه"…
  ۱۳۹۵/۰۵/۰۵

  Ashk_Un/Tars (Ft Nimosh & M.Z)

  آهنگ محمد ام زد و نیما نیموش و اشک آن به نام ترس"…

  پیشنهادها

  بستن