آلبوم جدید دیگرد به نام بی صورت

دانلود آلبوم جدید دیگرد به نام بی صورت , با حضور: صفیر ، کابوس ، یحیی و یارا , لیبل: پلاک

  ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

  Daygard/Soosk

  آهنگ جدید دیگرد به نام سوسک"…
  ۱۳۹۸/۰۳/۱۸

  Daygard/Sherik

  آهنگ جدید دیگرد به نام شریک"…
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۸

  Daygard/Bi Soorat (Album)

  آلبوم جدید دیگرد به نام بی صورت"…
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۰

  Daygard/Eteraf

  آهنگ جدید دیگرد به نام اعتراف"…
  ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

  Daygard/Mohtaseb

  آهنگ جدید دیگرد به نام محتسب"…

  پیشنهادها

  بستن