مجموعه کوتاه شهربازی متروک از کاردو

دانلود مجموعه کوتاه جدید از کاردو به نام شهربازی متروک

  ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

  Kaardo/Shahre Baziye Matrook (EP)

  مجموعه کوتاه شهربازی متروک از کاردو"…
  ۱۳۹۸/۰۴/۱۵

  Kaardo/Ejdeha

  آهنگ جدید کاردو به نام اژدها"…

  پیشنهادها

  بستن