تیزر تصویری موزیک صحنه آهسته از پارسا تکرو

    ۱۳۹۵/۰۹/۱۹

    Parsa Takro/Slow Motion (teaser)

    تیزر تصویری موزیک صحنه آهسته از پارسا تکرو"…

    پیشنهادها

    بستن