آهنگ سعید اژدر به نام دوست بد

  ۱۳۹۷/۱۲/۰۶

  Ajdar/Do Pam

  آهنگ سعید اژدر به نام دو پام"…
  ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

  Gdaal/Ada (Ft Ajdar)

  موزیک اَدا از جی‌دال و سعید اژدر"…
  ۱۳۹۵/۰۲/۱۲

  Ajdar/Bad Friend

  آهنگ سعید اژدر به نام دوست بد"…

  پیشنهادها

  بستن