آهنگ جدید شايان آسفالت به نام سرطان

  ۱۳۹۷/۱۱/۰۴

  Ali Owj/Ki Omad (Ft Shayan Asphalt)

  موزیک کی اومد از اوج و آسفالت"…
  ۱۳۹۶/۰۳/۲۹

  Pishro/Sugar Daddy (Ft Shayan Asphalt)

  آهنگ پیشرو و آسفالت به نام شوگر ددی"…
  ۱۳۹۵/۱۲/۰۱

  Shayan Asphalt/Saratan

  آهنگ جدید شايان آسفالت به نام سرطان"…
  ۱۳۹۳/۱۰/۱۴

  Pishro/Dash Shayan (Ft Shayan Asphalt)

  آهنگ پیشرو و آسفالت به نام داش شایان"…

  پیشنهادها

  بستن