اینسترومنتال ساختار شکن از سروش سایکو

دانلود اینسترومنتال جدید سروش سایکو به نام ساختار شکن

  ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

  Soroush Sayco/Mostaghel (Instrumental)

  اینسترومنتال مستقل از سروش سایکو"…
  ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

  Soroush Sayco/Sakhtar Shekan (Instrumental)

  اینسترومنتال ساختار شکن از سروش سایکو"…
  ۱۳۹۶/۰۸/۰۲

  Soroush Sayco/Faraz Va Nashib (Instrumental)

  اینسترومنتال فراز و نشیب از سروش سایکو"…
  ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

  Soroush Sayco/Parakande (Instrumental)

  اینسترومنتال پراکنده از سروش سایکو"…
  ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

  Soroush Sayco/Zaher (Instrumental)

  اینسترومنتال ظاهر از سروش سایکو"…

  پیشنهادها

  بستن