آهنگ جدید تِس به نام دل

دانلود آهنگ جدید و زیبای تِس به نام دل

  ۱۳۹۸/۰۹/۰۷

  Tes/Faraari

  آهنگ جدید تِس به نام فراری"…
  ۱۳۹۸/۰۸/۰۲

  Tes/Chegoonegi

  آهنگ جدید تِس به نام چگونگی"…
  ۱۳۹۸/۰۷/۱۸

  Tes/Shoroue Yek Aghaaz

  موزیک شروع یک آغاز از تِس"…
  ۱۳۹۸/۰۷/۰۴

  Tes/Del

  آهنگ جدید تِس به نام دل"…
  ۱۳۹۸/۰۶/۲۱

  Tes/Zendoon

  آهنگ جدید تِس به نام زندون"…
  ۱۳۹۸/۰۵/۰۳

  Tes/Jaani

  آهنگ جدید تِس به نام جانى"…
  ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

  Tes/Paayaani

  آهنگ جدید تِس به نام پایانی"…
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۶

  Tes/Negaah (Ft Naghsh)

  موزیک نگاه از تس و نقش"…
  ۱۳۹۷/۱۲/۰۸

  Tes/Yeganegi

  آهنگ جدید تِس به نام يگانِگى"…
  ۱۳۹۷/۰۹/۲۰

  Tes/Berahne

  آهنگ جدید تس به نام برهنه"…
  ۱۳۹۷/۰۴/۰۱

  Tes/Sellool (Album)

  آلبوم جدید تس به نام سلول"…
  ۱۳۹۶/۰۷/۱۳

  Tes/Niaz

  آهنگ جدید تِس به نام نیاز"…
  ۱۳۹۶/۰۳/۰۱

  Tes/Vojoud

  آهنگ جدید تس به نام وجود"…
  ۱۳۹۶/۰۱/۰۱

  Tes/Zoorgo (Live Video)

  ویدیو اجرای زنده آهنگ زورگو از تس"…
  ۱۳۹۵/۱۲/۱۵

  Tes/Pooch (Album)

  آلبوم کوتاه جدید تس به نام پوچ"…

  پیشنهادها

  بستن