آلبوم جدید زسام به نام نيمه روشن

  ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

  Zesam/Aaftabhay Hargez

  آلبوم آفتاب های هرگز از زسام"…
  ۱۳۹۶/۰۴/۰۴

  Zesam/Band

  آهنگ جدید زسام به نام بند"…
  ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

  Zesam/Khoor

  آهنگ جدید زسام به نام خور"…
  ۱۳۹۵/۱۱/۲۸

  Zesam/Nime roshan (Album)

  آلبوم جدید زسام به نام نيمه روشن"…

  پیشنهادها

  بستن