آهنگ رامسِد به نام روزهای تاریک

دانلود آهنگ جدید رامسِد به نام روزهای تاریک , تنظیم ، میكس و مستر: رافی ، تشكل: بالابان

  ۱۳۹۹/۰۳/۱۵

  Ramsed/Darker Days

  آهنگ رامسِد به نام روزهای تاریک"…
  ۱۳۹۸/۱۲/۰۱

  Ramsed/Khariyat

  آهنگ جدید رامسِد به نام خريت"…
  ۱۳۹۸/۰۹/۲۷

  Ramsed/Paradox

  آهنگ رامسِد به نام پارادوکس"…

  پیشنهادها

  بستن