موزیک بد شدم از تكال و كاليس

دانلود آهنگ جدید تكال و كاليس به نام بد شدم

  ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

  Takaal/Zaamen Daar (Ft Vandal)

  آهنگ ضامن دار از تكال و وندال"…
  ۱۳۹۶/۰۹/۰۳

  Takaal/Frankenstein (Ft MG)

  موزیک فرانكن استاين از تكال و MG"…
  ۱۳۹۶/۰۸/۲۲

  Takaal/Bad Shodam (Ft Kalees)

  موزیک بد شدم از تكال و كاليس"…
  ۱۳۹۶/۰۷/۲۸

  Takaal/Tramadol

  آهنگ ترامادول از تکال"…
  ۱۳۹۶/۰۷/۲۱

  Takaal/Negin

  آهنگ جدید هومن تکال به نام نگین"…
  ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

  Takaal/Fe Alef Kaaf (Ft Ernest & MG)

  آهنگ ف الف کاف از کمپانی متحدین"…

  پیشنهادها

  بستن